Ανακοίνωση – Δικαιολογητικά εγγραφής κατηγορίας αθλητών 2022-2023