Ανακοίνωση Αίτησης Πρακτικής Άσκησης – Χειμερινό Εξάμηνο 2023-24