Ανακήρυξη Υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή/ντριας του Ερευνητικού Εργαστηρίου Προηγμένης Φυσικοθεραπείας-L.Ad.Phys (Labroratory of Advanced Physiotherapy) Τμήματος Φυσικοθεραπείας Σχολής Υγείας και Πρόνοιας ΠΑΔΑ

Ανακήρυξη Υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή/ντριας του Ερευνητικού Εργαστηρίου Προηγμένης Φυσικοθεραπείας-L.Ad.Phys (Labroratory of Advanced Physiotherapy) Τμήματος Φυσικοθεραπείας Σχολής Υγείας και Πρόνοιας ΠΑΔΑ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-L.Ad.Phys (Labroratory of Advanced Physiotherapy)