2η Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο ERASMUS+