2η παράταση δηλώσεων μαθημάτων

2η παράταση δηλώσεων μαθημάτων

Παράταση  δηλώσεων  μαθημάτων από 7.11.2022 έως 10.11.2022.

Το διάστημα αυτό οι φοιτητές μπορούν να προβούν και σε διορθωτική δήλωση.

Σημειώνεται ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση για δηλώσεις μαθημάτων όπως επίσης δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση για εκπρόθεσμη εγγραφή μετά το πέρας της 10ης .11.2022.