Επικοινωνία

Πρόεδρος τμήματος:

Γεώργιος Γιόφτσος

Τηλ.: +30 210 5387475

Email: gioftsos@uniwa.gr

Γραφείο Κ6 024

 

Προϊσταμένη Γραμματείας τμήματος:

Ελισάβετ Ντάλα

Τηλ.: +30 210 5387485

Τηλεομοιοτυπία: +30 210 5147232

Email: physio@uniwa.gr

 

Η Γραμματεία δέχεται κάθε

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11-13 μμ.

Γραφείο Κ6 Ο15

 

Διεύθυνση αλληλογραφίας

Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Αγίου Σπυρίδωνος 28, 12243 Αιγάλεω