Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος του ΙΚΥ «Χορήγηση βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς»

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος του ΙΚΥ «Χορήγηση βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΙΚΥ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ