Προκήρυξη υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας

Προκήρυξη υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας

Πρόσκληση ΙΚΥ για Υποτροφίες διδακτορικών σπουδών-ΕΠΙ Φλωρεντίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Υποτροφιών ΕΠΙ Φλωρεντίας για 2023-24