Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Β’ και Γ’ κύκλου έτους 2021-2022 από έσοδα κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Β’ και Γ’ κύκλου έτους 2021-2022 από έσοδα κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΚΥΚΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ