Ενημέρωση για το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών-τριων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 2020-2021

Ενημέρωση για το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών-τριων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 2020-2021

Ενημέρωση για πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών-τριων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 2020-2021