Ορκωμοσία Tag

Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στην ορκωμοσία του Τμήματος την 5η/3/2020 οφείλουν να αποστείλουν άμεσα (μέχρι 28/02/2020) μία φωτογραφία τους στον Πρόεδρο του Τμήματος, σε ηλεκτρονική μορφή και με ηλεκτρονικό μήνυμα στο ακόλουθο e-mail: gioftsos@uniwa.gr

 Η συγκεκριμένη φωτογραφία θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες παρουσίασης της τελετής ορκωμοσίας και συνεπώς οι φοιτητές μπορούν να αποστείλουν όποια φωτογραφία κρίνουν ότι τους εκπροσωπεί και τους παρουσιάζει καλύτερα. ...

Περισσότερα