Βασιλική Σακελλάρη

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vsakellari@uniwa.gr

 

 

CV Β. Σακελλάρη

Καθηγήτρια