Επιλεγμένες Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Show all

2021

1.

Christakou, A; Vasileiadis, G; Kapreli, E

Motor imagery as a method of maintaining performance in pianists during forced non-practice: a single case study. Journal Article

In: Physiother Theory Pract, vol. 37, no. 4, pp. 540-548, 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: imagery, motor, piano, synthesia