Επιλεγμένες Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Show all

2020

1.

Gkikopoulos, G; Chronopoulou, C; Christakou, A

Examining re-injury worry, confidence and attention after a sport musculoskeletal injury Journal Article

In: J Sports Med Phys Fitness, vol. 60, no. 3, pp. 428-434, 2020.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: attention, confide, medical, re-injury, sportnce