Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου μέλους ΕΔΙΠ και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση και στον Τομέα Μαθημάτων «Νευρικό Σύστημα»