Πρακτική άσκηση

Όλοι οι φοιτητές που ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση πρέπει να φροντίζουν ώστε στο βιβλίο της πρακτικής άσκησης να καταγράφεται ο βαθμός αξιολόγησής τους από τον επόπτη εκπαιδευτικό ενυπόγραφα....

Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (16/19-06-2019 ) αποφάσισε η πρακτική άσκηση να μπορεί να δηλωθεί ανεξαρτήτως χειμερινού/εαρινού εξαμήνου, αρκεί ο φοιτητής να βρίσκεται στο 8ο και άνω εξάμηνο σπουδών....