Πρακτική άσκηση

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να διεξάγουν Πρακτική άσκηση κατά την διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 2019-2020 να προσέλθουν σε συνάντηση ενημέρωσης την Τρίτη 17/3/20 στην αίθουσα 204 , ώρα 13.30

Δικαίωμα έναρξης ΠΑ έχουν

1.  Όλοι οι επί πτυχίω φοιτητές που θα πάρουν πτυχίο ΤΕΙ χωρίς περιορισμό οφειλής μαθημάτων.

2. Όλοι οι επί πτυχίω φοιτητές και οι εγγεγραμμένοι στο 8ο εξάμηνο με τον περιορισμό μη οφειλής περισσοτέρων των 3 μαθημάτων ειδικότητας , ...

Περισσότερα

Όλοι οι φοιτητές που ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση πρέπει να φροντίζουν ώστε στο βιβλίο της πρακτικής άσκησης να καταγράφεται ο βαθμός αξιολόγησής τους από τον επόπτη εκπαιδευτικό ενυπόγραφα.

Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (16/19-06-2019 ) αποφάσισε η πρακτική άσκηση να μπορεί να δηλωθεί ανεξαρτήτως χειμερινού/εαρινού εξαμήνου, αρκεί ο φοιτητής να βρίσκεται στο 8ο και άνω εξάμηνο σπουδών.