Υποβολή δικαιολογητικών δικαιούχων μετεγγραφής στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πα.Δ.Α. για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024