Υποτροφίες της ιταλικής κυβέρνησης για σπουδές στην Ιταλία

Υποτροφίες της ιταλικής κυβέρνησης για σπουδές στην Ιταλία

Διά του παρόντος ανακοινώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 η Ιταλική κυβέρνηση χορηγεί
υποτροφίες για σπουδές στην Ιταλία, οι οποίες απευθύνονται σε αλλοδαπούς υπηκόους και σε Ιταλούς πολίτες
που διαμένουν στο εξωτερικό.
Για το ακαδ. έτος 2019-20 θα χορηγηθούν σε Έλληνες φοιτητές υποτροφίες συνολικής διάρκειας 27 μηνών
προς 900 ευρώ μηνιαίως. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 14:00 (ώρα Ιταλίας) της 30ης
Μαΐου
2019. Σχετικές πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στη συνημμένη Πρόσκληση ενδιαφέροντος
(CALL FOR APPLICATIONS), διαθέσιμη επίσης στο https://studyinitaly.esteri.it