Υπηρεσίες Τμήματος Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Προσανατολισμού

Υπηρεσίες Τμήματος Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Προσανατολισμού

Λειτουργεί Τμήμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Προσανατολισμού για φοιτητές/αποφοίτους του Πα.ΔΑ 

210 5385180, http/statiodromia.uniwa.gr 

ή

-Κεντρική Ιστοσελία ΠαΔΑ 

-Υπηρεσίες προς φοιτητές

Τμήματ Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Προσανατολισμού