Βραβεύσεις εργασιών του Τμ. Φυσικοθεραπείας του Πα.Δ.Α. στο 35ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Φ.) [4 & 5 Δεκεμβρίου 2021]

Βραβεύσεις εργασιών του Τμ. Φυσικοθεραπείας του Πα.Δ.Α. στο 35ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Φ.) [4 & 5 Δεκεμβρίου 2021]

Το Τμήμα Φισικοθεραπείας του Πα.Δ.Α. με εργασίες των φοιτητών του (μια σε επίπεδο Πτυχιακής Εργασίας και μια σε επίπεδο Κλινικής Εκπαίδευσης στη Νευρολογική Φυσικοθεραπεία) απέσπασε 2 βραβεία – Καλύτερης Ελεύθερης Ανακοίνωσης από Προπτυχιακούς Φοιτητές και Καλύτερης Αναρτημένης Ανακοίνωσης – στο 35ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Φ.) το οποίο έγινε διαδικτυακά στις 4 & 5 Δεκεμβρίου 2021.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές των εργασιών αυτών και καλή σταδιοδρομία στους φοιτητές που έλαβαν μέρος σε όλες τις εργασίες αλλά και όλους τους συμμετέχοντες του Συνεδρίου, το οποίο παρά τις συνθήκες της πανδημίας COVID-19 παρακολουθήθηκε με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς παρουσιάστηκαν τα νεότερα δεδομένα γύρω από την “Διεπιστημονική Θεραπευτική Προσέγγιση-Από τη γήρανση στην ενηλικίωση”!