Βαθμός αξιολόγησης πρακτικής άσκησης

Βαθμός αξιολόγησης πρακτικής άσκησης

Όλοι οι φοιτητές που ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση πρέπει να φροντίζουν ώστε στο βιβλίο της πρακτικής άσκησης να καταγράφεται ο βαθμός αξιολόγησής τους από τον επόπτη εκπαιδευτικό ενυπόγραφα.