Τροποποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών – Αλυσίδες Μαθημάτων