Ανακήρυξη πτυχιούχων φοιτητών του ΠΑΔΑ που ολοκλήρωσαν τον πρώτο κύκλο σπουδών και διαδικασίες εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας.