Σύνδεσμος εγγραφής στο μάθημα “ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Π1-6Α10)”

Σύνδεσμος εγγραφής στο μάθημα “ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Π1-6Α10)”

Για το μάθημα “ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ” της Καθηγήτριας κας. Παπαγεωργίου, θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://eclass.uniwa.gr/courses/FTHER158/