Σύνδεσμοι εγγραφής για μαθήματα εαρινού εξαμήνου-αναμονή νεότερης ανακοίνωσης

Σύνδεσμοι εγγραφής για μαθήματα εαρινού εξαμήνου-αναμονή νεότερης ανακοίνωσης

Παρακαλώ σημειώστε ότι εάν στο πρόγραμμα δεν υπάρχει όνομα Καθηγητή σε κάποιο μάθημα, αυτό σημαίνει ότι θα βγει σχετική ανακοίνωση μόλις υπάρξει Καθηγητής και τότε θα ανακοινωθεί σε ποιο e-class θα κάνετε εγγραφή.