Συνάντηση για πρακτική άσκηση

Συνάντηση για πρακτική άσκηση

Καλούνται οι φοιτητές που εχουν  κάνει ήδη αίτηση για πρακτική αίτηση σε συναντηση με την Επιστημονική  υπευθυνη Γ.Πέττα την Τρίτη 30/10/2018 και ώρα 12.30.. Οσοι δεν μπορούν να παραβρεθούν να επικοινωνήσουν πριν την καθορισμένη συνάντηση με την υπεύθυνη στο georgiapetta@ymail.com