Συνάντηση Προέδρου – Φοιτητών του Τμήματος για ενημέρωση τρεχόντων εκπαιδευτικών θεμάτων

Συνάντηση Προέδρου – Φοιτητών του Τμήματος για ενημέρωση τρεχόντων εκπαιδευτικών θεμάτων

Ο Πρόεδρος του Τμήματος θα ενημερώσει διαδικτυακά μέσω MS Teams τους φοιτητές του Τμήματος για τα τρέχοντα εκπαιδευτικά προβλήματα (εργαστηριακά & κλινικά μαθήματα), σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

  1.  τους φοιτητές του ΠΡΩΤΟΥ έτους ( Α + Β εξαμ) την Τρίτη στις 15:00-16:00μ.μ. (το κλειδί στο MSTEAMS:  9yt1v4p)
  2.  τους φοιτητές του ΤΕΤΑΡΤΟΥ έτους & επί πτυχίω (Ζ + Η εξαμ) την Τρίτη στις 16:00-17:00μμ (το κλειδί στο MS TEAMS :  4p3cbtl)
  3. τους φοιτητές του ΔΕΥΤΕΡΟΥ & ΤΡΙΤΟΥ έτους (Γ+Δ+Ε+Ζ εξαμ) την Τρίτη στις 20:00-21:00μμ (το κλειδί στο MS TEAMS 28whswj )