Συνάντηση φοιτητών που θα δηλώσουν την Κλινική Εκπαίδευση στις Αναπνευστικές και Καρδιαγγειακές Παθήσεις με την Πρόεδρο του Τμήματος

Συνάντηση φοιτητών που θα δηλώσουν την Κλινική Εκπαίδευση στις Αναπνευστικές και Καρδιαγγειακές Παθήσεις με την Πρόεδρο του Τμήματος

Παρακαλούνται σε συνάντηση με την Πρόεδρο του Τμήματος όλοι οι φοιτητές που θα δηλώσουν την Κλινική Εκπαίδευση στις Αναπνευστικές και Καρδιαγγειακές Παθήσεις τη Δευτέρα 08-10-2018 και ώρα 12.00 μμ για την κατανομή τους σε ομάδες και την ενημέρωσή τους για τους κανόνες λειτουργίας της. Θα ακολουθήσει αναλυτική παρουσίαση των γνωστικών αντικειμένων στα οποία θα εκπαιδευτούν οι φοιτητές.