Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για διεξαγωγή έρευνας για COVID-19 στην ανώτατη εκπαίδευση

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για διεξαγωγή έρευνας για COVID-19 στην ανώτατη εκπαίδευση

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου STUDENTS SURVEY 

Διεξαγωγή έρευνας με θέμα: Impact of COVID-19 outbreak  in Physiotherapy Education Entry Level 

 Διοργάνωση έρευνας από: 

  • ENPHE:European Network of Physiotherapy in Higher Education
  • ACAPT: The American Council of Academic Physical Therapy
  • CLADEFK: Centro Latinoamericano para el Desarrollo de la Fisioterapia/Kinesiologia
  • WCPT: World Confederation for Physical Therapy

Αποστολή ερωτηματολογίου στο: info@enphe.org