Συμμετοχή του LANECASM στη “Βραδιά του Ερευνητή” 2020, 27-11-2020

Συμμετοχή του LANECASM στη “Βραδιά του Ερευνητή” 2020, 27-11-2020

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συμμετείχε στη “Βραδιά του Ερευνητή” 2020 με 12 Ερευνητικά Εργαστήρια – Ερευνητικές Ομάδες, μεταξύ των οποίων και το Εργαστήριο Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Υποστήριξης της Κίνησης – LANECASM του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (https://lanecasm.uniwa.gr/).

Ο σύνδεσμος του video παρουσίασης της Ερευνητικής Δραστηριότητας του Εργαστηρίου του Τμήματος Φυσικοθεραπείας LANECASM στη “Βραδιά του Ερευνητή 2020”, είναι: https://youtu.be/fbqHphjJS0s