Συμμετοχή του Ερευνητικού Εργαστηρίου LANECASM σε Διεθνή Συνέδρια

Συμμετοχή του Ερευνητικού Εργαστηρίου LANECASM σε Διεθνή Συνέδρια

Στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας, το Ερευνητικό Εργαστήριο Νευρομυικής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης – LANECASM (https://lanecasm.uniwa.gr/) του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συμμετείχε πρόσφατα στα ακόλουθα μεγάλα διεθνή συνέδρια:

  1. 29th European Congress of Psychiatry 2021 online, 10-13 April 2021, με Ερευνητική Εργασία των κ. Παπατσίμπα ΒΔρ Βρούβα Σ, Δρ Μπακαλίδου Δ. 
  2. World Physiotherapy Congress 2021 online, 9-11 April 2021, με Ερευνητικές Εργασίες των Ελπιδοφόρου ΜΜπακαλίδου ΔΠαπαθανασίου ΓΣτασινόπουλου Δ.