Σχετικά με την πραγματοποίηση ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Σχετικά με την πραγματοποίηση ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που υποβάλλονται από φοιτητές, σας
γνωρίζουμε ότι ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ