Πτυχιακές για φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο ΤΕΙ

Πτυχιακές για φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο ΤΕΙ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο ΤΕΙ και δεν έχουν αναλάβει ακόμη θέμα πτυχιακής, να το δηλώσουν μέχρι την Τρίτη 23/04/2019 με mail τους στη γραμματεία του Τμήματος physio@uniwa.gr