Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, για «Απόκτηση Ακαδ. Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής»

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, για «Απόκτηση Ακαδ. Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής»

Προκήρυξη για απόκτηση ακαδ. διδακτικής εμπειρίας σε Διδάκτορες 2021 22