Πρόσκληση για τη δημόσια παρουσίαση & εξέταση διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Στ. Καρανάσιου

Πρόσκληση για τη δημόσια παρουσίαση & εξέταση διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Στ. Καρανάσιου

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. 27979/17.03.2022 πρόσκληση, σχετικά με τη δημόσια παρουσίαση και εξέταση της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Στ. Καρανάσιου

Η παρουσίαση & υποστήριξη της διατριβής είναι δημόσια και όπως επιθυμεί μπορεί να παραβρεθεί. Όσοι δεν θα παρευρίσκονται στο χώρο της δημόσιας παρουσίας και επιθυμούν να την παρακολουθήσουν, θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής εξ αποστάσεως στο ακόλουθο σύνδεσμο του youtube

https://www.youtube.com/watch?v=km59e1vZxD4