Πρόσκληση για τη δημόσια παρουσίαση & εξέταση διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Ελευθέριου Παρασκευόπουλου

Πρόσκληση για τη δημόσια παρουσίαση & εξέταση διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Ελευθέριου Παρασκευόπουλου

Πρόσκληση για τη δημόσια παρουσίαση & εξέταση διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Ελ. Παρασκευόπουλου