Πρόσκληση έναρξης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Πρόσκληση έναρξης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Γιορτάζουμε την ίδρυση και λειτουργία του 1ου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πάνω στη Φυσικοθεραπεία σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι το μοναδικό Π.Μ.Σ. σε Σχολή Υγείας.

Είμαστε υπερήφανοι γι αυτό και σας θέλουμε κοντά μας στην τελετή υποδοχής των μεταπτυχιακών μας φοιτητών

Η Πρόεδρος του Τμήματος,

Καθηγήτρια Ειρήνη Γραμματοπούλου

Πρόσκληση έναρξης ΠΜΣ Φυσικοθεραπείας ΠΑΔΑ