Προκήρυξη Υποψηφίων διδακτόρων χειμερινού εξ. 2019-2020