Προκήρυξη της θέσης Διευθυντή του Εργαστηρίου με τίτλο ”Εργαστήριο Προηγμένης Φυσικοθεραπείας – L.Ad.Phys.”Laboratory of Advanced Physiotherapy του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του ΠΑΔΑ

Προκήρυξη της θέσης Διευθυντή του Εργαστηρίου με τίτλο ”Εργαστήριο Προηγμένης Φυσικοθεραπείας – L.Ad.Phys.”Laboratory of Advanced Physiotherapy του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του ΠΑΔΑ

Προκήρυξη Διευθυντή Εργαστηρίου Προηγμένης ΦΘ