Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Για την προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Φυσικοθεραπείας