Προκήρυξη για ανάδειξη Διευθυντών Τομέων Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του ΠΑΔΑ (Ανάκληση της Υπ΄Αρ.Πρωτ.43893/25.06.2020 Προκήρυξης)

Προκήρυξη για ανάδειξη Διευθυντών Τομέων Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του ΠΑΔΑ (Ανάκληση της Υπ΄Αρ.Πρωτ.43893/25.06.2020 Προκήρυξης)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ