Προκήρυξη Ε’ κύκλου σπουδών ΠΜΣ “Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία” ακαδ. έτους 2022-2023

Προκήρυξη Ε’ κύκλου σπουδών ΠΜΣ “Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία” ακαδ. έτους 2022-2023

Υποβολή Αιτήσεων από τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 έως τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5ου ΚΥΚΛΟΥ 2022-2023 ΠΜΣ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αίτηση ΠΜΣ για υποψήφιους φοιτητές

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ