Πρόγραμμα της 1ης επιστημονικής ημερίδας του Π.Μ.Σ. του Τμήματος ΦΘ