Προφορική συνέντευξη για αξιολόγηση αίτησης για Πρακτική Άσκηση μέσω Erasmus+ στις 6/12/2022

Προφορική συνέντευξη για αξιολόγηση αίτησης για Πρακτική Άσκηση μέσω Erasmus+ στις 6/12/2022

Καλείστε σε προφορική συνέντευξη, την Τρίτη, 6/12/22 και ώρα 10.00 πμ, προκειμένου να αξιολογηθεί η  αίτηση σας  για πρακτική μέσω Erasmus+  η οποία  θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα παρευρίσκεται και ο Αναπληρωτής υπεύθυνος Erasmus+ , κ. Γεωργούδης.

Θα σας σταλεί ο σύνδεσμος την προηγούμενη μέρα.

Η παρουσία σας είναι απαραίτητη  σύμφωνα με τον κανονισμό Erasmus+  του τμήματος.   

Η ακαδημαϊκή υπεύθυνη Erasmus+  

Δ. Μπακαλίδου