Πράξη της Συγκλήτου σχετικά με την κατάταξη αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας