Πρακτικό εκλογής Προέδρου του Τμήματος Φυσικοθεραπείας