Πρακτική άσκηση – 8ο εξάμηνο και άνω

Πρακτική άσκηση – 8ο εξάμηνο και άνω

 

ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ eclass  ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ