Πολυθεματικό Συνέδριο ΕΕΕΦ με Διεθνή Συμμετοχή – 15/16 Οκτωβρίου 2022