Παραλαβή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών για ορκωμοσία

Παραλαβή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών για ορκωμοσία

Όσοι φοιτητές έχουν κάνει αίτηση για ορκωμοσία μπορούν να έρθουν να παραλάβουν την βεβαίωση περάτωσης ολοκληρωμένη με βαθμό και ημερομηνία ολοκλήρωσης τις ημέρες και ώρες που είναι η Γραμματεία ανοιχτή.