ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

H ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (όσων έχουν κάνει αίτηση) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 05 Μαρτίου 2020 

στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω ) κατά τις ώρες :

    
    11:30 -13:00 μ.μ.    και

    13:00-14:30 μ.μ

  

Λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτούντων για ορκωμοσία, η τελετή καθομολόγησης θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαφορετικές ώρες.

Η σειρά που επιλέχθηκαν οι απόφοιτοι να συμμετάσχουν σε αυτές είναι τυχαία.

Θα αναρτηθεί  νέα  ανακοίνωση με τα μητρώα των φοιτητών και την ώρα ορκωμοσίας.